Nazım Hikmet “Severmişim Meğer”

Severmişim Meğer

yıl 62 Mart 28

Prag-Berlin treninde pencerenin yanındayım

akşam oluyor

dumanlı ıslak ovaya akşamın yorgun bir kuş gibi inişini severmişim meğer

akşamın inişini yorgun kuşun inişine benzetmeyi sevmedim toprağı severmişim meğer

toprağı sevdim diyebilir mi onu bir kez olsun sürmeyen

ben sürmedim

Platonik biricik sevdam da buymuş meğer

meğer ırmağı severmişim Continue reading “Nazım Hikmet “Severmişim Meğer””

Advertisements

N.V.Qoqol hekayələri: “Palto”, “Burun, “Bir dəlinin xatirə dəftəri”

Nikolay Vasilyeviç Qoqol – görkəmli rus yazıçısı, dramaturqu, şairi, tənqidçisi, publisisti. Rusiya və Ukrayna ədəbiyyatının klassiki hesab edilir. Rusların milli әdәbiyyatının əsasını qoyan Puşkin vә Qoqol olubdur. Bu iki müqtәdir әdibin qәlәmi sayәsindә rusların әdәbiyyatı tәbii halına vә tәbii rәnginә düşüb. Qoqol әdәbiyyatını mәişәtlәrinin güzgüsü edib, özündәn sonra gәlәnlərə düz bir yol açıb. Qoqol realist üslubun yaradıcısı vә qabaqcıl örnəyidir. Amma çar hakimiyyətinin tənqidlərinə məruz qaldıqca kilsəyə yaxınlaşmış, yaradıclığındakı ruhu itirməyə başlamışdır. 42 yaşında tutduğu kəskin orucların bədəninə vurduğu təsirlər nəticəsində həyatını itirmişdir. Və çox təəssüf ki, bir çox əsərləri kimi, “Ölü canlar” kitabının ikinci hissəsini tamamlamış amma bir keşişin sözlərini dinləyib yandırmışdır. Continue reading “N.V.Qoqol hekayələri: “Palto”, “Burun, “Bir dəlinin xatirə dəftəri””

“Yeraltından notlar” – F.Dostoyevski

fedordostoevskijDostoyevskinin “Yeraltından notlar” kitabı bu əsər bir xəyal məhsuludur deyərək başlayır və mən də yazıma  André Malrauxun  “Hər roman əslində bir avto-bioqrafiyadır” sözləri ilə başlamağı qərara aldım. Beləki Dostoyevskinin bu əsərini Nikolay Çernişevskinin “Necə etməli?” adlı utopik sosialist əsərinə cavab olaraq yazdığı qəbul edilir. Çernişevskinin hadisələrin Sankt Peterburqda cərəyan edən pozitiv əsərinin qarşısına Dostoyevski yeraltının qaranlıq üzünü meydana çıxarır. Əsər iki hissədən ibarətdir: İlk – Yeraltı Adamı – hissəsində, artıq qırx yaşına gəlmiş içinə qapanıq, utanqac və həssas adamın etirafları, məzəmmətləri, təhqirləri, təəssüfləri üzərinə bir monoloqdur. İkinci hissədə isə Yeraltı Adamının birdən sosial həyat tərzinə keçməsi ilə bir mayor və köhnə dostları ilə haqq-hesab çürütmək yolundakı səylərinin və Liza adlı fahişə ilə münasibətlərinin şahidi oluruq. Continue reading ““Yeraltından notlar” – F.Dostoyevski”